Ысым Кездешүү саны Аныктама
Адилет470

АДИЛЕТ - араб тилинен өткөн кыз баланын аты. Лексикалык өзөгү 
“чындык, калыстык” + өт (формант), Ысык-Көл айыланасындагы жашаган 
кыргыздар арасында мындай ысымды 60-70-жылдары ат катары кеңири 
тарай баштайт. Азыр башка жактагы кыргыздарга да жайылып бара жатат. 
Бул ысым аркылуу ата-эне баланы ак ниеттүүлүккө, калыстыкка 
тарбиялоо жагын көздөшөт.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү