Ысым Кездешүү саны Аныктама
Нурбек457

Нурбек. "Бек" деген сөздүн биринчи мааниси "бекем, жаны бекем болсун" деген маанини билдирсе, экинчиси "эл башчы" дегенди туюндурат. Мындан улам бул ысым эркек балдарга "эл башкарган, нарктуу, кадырлуу мырза болсун" деген тилек менен коюлат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү