Ысым Кездешүү саны Аныктама
Азамат554

Эркек уулдуу болгондор "балам эли менен жеринин чыныгы патриоту, кулуну болсун, абалды жөнгө салган азаматтардан болсун" деген ниет менен ымыркайына ыйгарышат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү