Ысым Кездешүү саны Аныктама
Айбек382

АЙБЕК - кыргыздын байыртадан бери келе жаткан аттарынан. Ал 50- 70-жылдары бир топ активдүү колдонулат. Себеби анын айтылышы - жеңил, кулакка угумдуу, кыргызча жана орусча жазылышы оңой.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү