Ысым Кездешүү саны Аныктама
Алмаз389

АЛМАЗ. Баланын жаны алмаздай бек, катуу, бышык болсун, өмүрү, жашоосу узун болсун: бала алмаздай курч, өткүр, чыйрак болсун: бардык ишке, турмушка өтүмдүү болсун деген тилектер менен коюлат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү