Ысым Кездешүү саны Аныктама
Улан485

УЛАН - бул ысым: 1) ата-эненин балдары удаасы менен чарчап, 
перзенти токтобогондо, жаңы туулган наристе атасына же өзүнөн улуу 
туугандарына (айрыкча агасына) улансын, жалгашсын, ээрчишсин деген 
максатта; 2) жалындаган, жанын жеген жигит болсун деген тилекте; 
3) кезектеги төрөлгөн эркек баладан кийин дагы уул туулсун (бул көбүнчө 
бир нече удаа кыздан кийин эркек бала төрөлгөн учурда коюлат); 
4) антропонимдик традиция боюнча, ошондой эле, б.а., айтылышы кыска, 
угулушу даана, жазылышы жеңил болгондуктан да коюлат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү