Ысым Кездешүү саны Аныктама
Таалайбек344

Ар бир наристенин төрөлүшүнө карата ыроолоп бактылуу, куттуу, ырыстуу болсун деген ой менен аташат. Албетте, балдардын жарыкка келиши менен өзүнүн ырыскысы болот деген ишеним бар, «Эгиз улакка айры шыбак», «Тирүү койгон кудай куру койбойт» деп, табиятынан береке бөлүнөт деген үмүт жашайт. Ошого байланыштуу Ырыскүл, Ырысбек,  Таалайбек, Таалайкүл, Бакыт ж.б аттарды коюшат.

* Статистикалык маалымат биздин базага гана тийиштүү